Accountancy


 U wilt als ondernemer weten hoe er u financieel voorstaat. Daarom is het belangrijk dat de financiële rapportages van uw onderneming juist zijn.  

Onze medewerkers maken dit graag inzichtelijk voor u. Aan de hand van deze cijfers kunt u betere beslissingen maken. Bijvoorbeeld is het beter om nu te investeren. Hebt u advies nodig? Wij zijn u graag van dienstSamenstellen jaarrekening


Een goed opgestelde jaarrekening is voor u van groot belang. Op basis hiervan beslissen banken bijvoorbeeld of ze u een geldlening willen verstrekken. Op basis van uw administratie stellen wij  de jaarrekening samen.

De jaarrekening laat niet alleen zien welk resultaat u met uw onderneming behaald heeft, maar geeft ook een analyse van dat resultaat en van de vermogensstructuur van uw onderneming.  Zo kunnen wij, samen met u, een duidelijk beeld geven van de financiële situatie op balansdatum en over het afgelopen boekjaar. Indien u en rechtspersoon bent, zult u eens per jaar uw publicatiestukken moeten publiceren bij de Kamer van Koophandel. Wij kunnen tevens uw publicatiestukken voor u verzorgen, zodat u kunt voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

"Een goed opgestelde jaarrekening is voor u van groot belang"