Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen.
Lees Meer >>

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Een ondernemer leed in 2018 verlies.
Lees Meer >>

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen.
Lees Meer >>

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning.
Lees Meer >>

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen.
Lees Meer >>

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale waardeoverdracht van pensioen aangepast.
Lees Meer >>

Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling

De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de ruil van bruto loon voor een vergoeding binnen een cafetariaregeling.
Lees Meer >>

Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten.
Lees Meer >>

Arbeidsverhouding verstoord door verschil van inzicht over vaccineren

Een internationaal opererend baggerbedrijf heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met de directeur veiligheid te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Hoger budget Lbv/Lbv-plus, langere openstelling Lbv-plus

Het budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verhoogd tot bijna € 1,45 miljard.
Lees Meer >>

Schadevergoeding PAS-melders

Bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben gedaan, kunnen bepaalde schades vergoed krijgen van de overheid.
Lees Meer >>

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Er wordt tot 2027 € 240 miljoen beschikbaar gesteld voor jonge landbouwers, die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten.
Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.
Lees Meer >>

Extra optie invulling GLMC 8 (4% niet-productief bouwland)

In 2024 is er in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) derogatie op de verplichting van 4% niet-productief bouwland (NPA).
Lees Meer >>