Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen.
Lees Meer >>

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden.
Lees Meer >>

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast.
Lees Meer >>

Vaststellingsaanvraag NOW-1

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld.
Lees Meer >>

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beëindigd.
Lees Meer >>

Aanpassing besluit goedkeuring eigenwoningschulden

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost.
Lees Meer >>

Ontbinding op verzoek werknemer

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden die van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.
Lees Meer >>

Verhoging aanvangsleeftijd AOW

Een volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW wordt in 50 verzekerde jaren opgebouwd.
Lees Meer >>

Regeling TVL aangepast

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten gewijzigd.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Strengere aanpak van stalbranden

De minister van LNV komt met een aangescherpte aanpak om het aantal stalbranden terug te brengen.
Lees Meer >>

Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden voldaan?

Eén van de mogelijkheden om aan de mestverwerkingsverplichting te voldoen, is om het gehele mestoverschot middels één of meer regionale mestafzetovereenkomsten (RMO) af te voeren naar één of meer landbouwbedrijven in de regio.
Lees Meer >>

Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen

Opnieuw heeft een rechtbank in een zaak aangaande een natuurvergunning twijfels over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen.
Lees Meer >>

Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen

De meeste inheemse vogels en zoogdieren zijn in Nederland beschermd.
Lees Meer >>

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst is weer op gang gekomen.
Lees Meer >>