Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht.
Lees Meer >>

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het nog nooit gekomen.
Lees Meer >>

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan.
Lees Meer >>

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden.
Lees Meer >>

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voortgezet

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd liep tot 30 september 2023.
Lees Meer >>

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens verwijtbaar handelen.
Lees Meer >>

Werkgever wil werknemer houden aan nietig relatiebeding

Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband werkzaam te zijn voor relaties van zijn huidige werkgever.
Lees Meer >>

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Lees Meer >>

Recht op WW-uitkering na herstel arbeidsovereenkomst

De kantonrechter heeft het verzoek van een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer toegewezen.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Subsidiemodule behoud graslandareaal opengesteld in juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025.
Lees Meer >>

Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Vanaf 27 februari 2024 staan er vernieuwde kaartlagen in Mijn Percelen.
Lees Meer >>

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan.
Lees Meer >>

Hoger budget voor ecoregeling 2023

De deelnemers aan de ecoregeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten.
Lees Meer >>

Geen bedrijfsmatige landbouw, hof ontbindt pachtovereenkomst

Een paardenhouder pachtte sinds 1981 ongeveer 25 ha grond, aanvankelijk van het Hoogheemraadschap en vanaf 2002 van Staatsbosbeheer.
Lees Meer >>