Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen.
Lees Meer >>

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar.
Lees Meer >>

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten.
Lees Meer >>

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd.
Lees Meer >>

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.
Lees Meer >>

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers verstrekt.
Lees Meer >>

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer is op verzoek van toepassing als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt, die voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht had op een sociale verzekeringsuitkering.
Lees Meer >>

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Een ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als er een dringende reden voor het ontslag is.
Lees Meer >>

Nieuw verzoek toepassing 30%-regeling mogelijk?

De Advocaat-generaal bij de Hoge Raad (AG) gaat in een conclusie in op de vraag of een werknemer en een werkgever met succes een nieuw (derde) verzoek kunnen indienen voor de toepassing van de 30%-regeling voor een nieuwe periode na een eerdere toewijzende beschikking.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Actueel houden perceelregistratie verplicht

In de Uitvoeringsregeling GLB 2023 is uitdrukkelijk opgenomen, dat gedurende het aanvraagjaar wijzigingen in de percelen en de voorgenomen eco-activiteiten onverwijld moeten worden doorgegeven door het opnieuw insturen van de Gecombineerde opgave.
Lees Meer >>

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen, de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling).
Lees Meer >>

Wetsvoorstel verlaging mestproductieplafonds 2025

De minister van LNV heeft een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ter consultatie gelegd in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking.
Lees Meer >>

Uitstel openstelling subsidie behoud graslandareaal

De openstellingsperiode van de subsidieregeling Behoud graslandareaal voor derogatiebedrijven is gewijzigd en anderhalve maand opgeschoven.
Lees Meer >>

Uitstel begindatum eco-activiteiten

Door het natte voorjaar kunnen sommige eco-activiteiten niet tijdig uitgevoerd worden.
Lees Meer >>