Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen.
Lees Meer >>

Wet homologatie onderhands akkoord

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking.
Lees Meer >>

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn.
Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik auto

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan.
Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik fiets

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Aanspraak op indexatie pensioen prijsgegeven

Aanspraken op pensioen behoren niet tot het loon voor de loonbelasting als de pensioenregeling voldoet aan de in de wet gestelde normeringen en beperkingen.
Lees Meer >>

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren.
Lees Meer >>

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd.
Lees Meer >>

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag voor 2021 vastgesteld.
Lees Meer >>

Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Kennisbonnen aanvragen vanaf 30 november

Landbouwers kunnen vanaf 30 november zogenoemde advies- en kennisvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO.
Lees Meer >>

Omschakelprogramma duurzame landbouw

Omschakeling naar een duurzamer agrarisch bedrijfssysteem levert een belangrijke bijdrage aan stikstofreductie, aldus de minister van LNV.
Lees Meer >>

Uitbetaling directe betalingen 2020

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie.
Lees Meer >>

Landbouwvrijstelling bij verhuurde grond

Een bloembollenteler bracht zijn aandeel in een vof geruisloos in een bv in.
Lees Meer >>

Aanvragen vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw tot 30 november

Fritesaardappeltelers, siertelers en voedingstuinbouwers, die steun hebben aangevraagd in verband met de coronamaatregelen, kunnen nog tot en met 30 november 2020 een definitieve vaststelling van de steun aanvragen.
Lees Meer >>