Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie.
Lees Meer >>

Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland.
Lees Meer >>

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft ingediend, heeft de staatssecretaris de forfaitaire rendementspercentages in box 3 voor banktegoeden en schulden vastgesteld.
Lees Meer >>

Proceskostenvergoeding

Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep.
Lees Meer >>

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Nieuw verzoek toepassing 30%-regeling mogelijk?

De Advocaat-generaal bij de Hoge Raad (AG) gaat in een conclusie in op de vraag of een werknemer en een werkgever met succes een nieuw (derde) verzoek kunnen indienen voor de toepassing van de 30%-regeling voor een nieuwe periode na een eerdere toewijzende beschikking.
Lees Meer >>

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting.
Lees Meer >>

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie.
Lees Meer >>

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt.
Lees Meer >>

Geen schorsing concurrentiebeding na beperking

Een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding bevatten.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Uitstel begindatum eco-activiteit ‘groene braak’

Vanwege het natte voorjaar is de begindatum van de eco-activiteit 'groene braak' aangepast van 1 juni naar 15 juni.
Lees Meer >>

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Vanaf dit jaar is het voor telers van alle gewassen verboden om naastgelegen aardappelpercelen mee te beregenen als daar een beregeningsverbod geldt.
Lees Meer >>

Terechte terugvordering uitbetaalde GLB-subsidie

Een akkerbouwer had in 2018 in de Gecombineerde opgave verzocht om uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.
Lees Meer >>

Uiterste startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld

De uiterste datum om te starten met weiden voor veehouders, die deelnemen aan de eco-activiteit verlengde weidegang, is voor dit jaar verplaatst van 15 mei naar 1 juni.
Lees Meer >>

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

De omwonenden van een akker, waarop een lelieteler lelies wilde gaan telen, vreesden voor schadelijke gevolgen voor hun gezondheid vanwege het veelvuldige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Lees Meer >>