Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikking waarin de vervangingswaarde van het pand werd vastgesteld op € 36 miljoen.
Lees Meer >>

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane grond en woningen op de bovenliggende verdiepingen.
Lees Meer >>

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek.
Lees Meer >>

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement aangenomen dat belastingplichtigen het recht geeft op inzage in het eigen dossier.
Lees Meer >>

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen investeert wereldwijd in onroerende zaken.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Billijke vergoeding voor werknemer na opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De rechter kan een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is opgezegd, een billijke vergoeding toekennen als de opzegging het gevolg is van ernstig handelen of nalaten van de werkgever.
Lees Meer >>

Inhouding loonbelasting bij einde overgangsrecht levensloopregeling

De levensloopregeling in de loonbelasting is per 1 januari 2012 afgeschaft.
Lees Meer >>

Voorstel wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
Lees Meer >>

Wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

De wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein treden grotendeels per 1 januari 2025 in werking.
Lees Meer >>

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Structurele opzet Investeringsfonds Duurzame Landbouw

In juli 2021 is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van start gegaan als een pilot ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven die omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar kringloop-, biologische- of natuurinclusieve landbouw.
Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.
Lees Meer >>

Invoering elektronisch mestregister

In de huidige derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland met ingang van 1 januari 2024 een elektronisch mestregister moet hebben ingevoerd, waarin het op of in de bodem brengen van minerale meststoffen en de productie van mest en het op of in de bodem brengen ervan worden geregistreerd.
Lees Meer >>

Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim

Wanneer een in de Gecombineerde opgave opgegeven perceel ten onrechte is afgewezen vanwege een (niet-opgeloste) dubbelclaim, zal er bezwaar gemaakt moeten worden.
Lees Meer >>

Teruggaaf energiebelasting

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer.
Lees Meer >>